GIESSE | 通风窗解决方案

GIESSE | 通风窗解决方案

通风窗解决方案

通风窗解决方案适用于平开窗结构,隐藏式合页使窗扇外观更规整,并支持最小160mm窗扇宽度,是更适合大规格玻璃的全景窗和幕墙的通风装置。

GIESSE | 通风窗解决方案

GIESSE | 通风窗解决方案

展开全文

GIESSE | 通风窗解决方案

GIESSE | 通风窗解决方案

发表评论